از زبان پدر غواصان شهید

آمدی سوی وطن،خسته نباشی پسرم

آبرو دادی به من،ای گل بی بال و پرم

حسرت دیدن تو موی مرا کرده سفید

ز فراق تو خم افتاده میان کمرم

مرد دریا دل من،موج حریف تو نبود

ز چه رو غرق شدی،دور شدی از نظرم؟  !

سالها بود و نبودت همه روز و همه شب

لحظه لحظه به خداوند قسم زد شررم

آمدی باز کنارم که نگاهت بکنم

پیش چشمان منی، بر سر تو نوحه گرم

ز چه پنهان شده دستان تو پشت کمرت؟  !

با پدر دست بده،شعله نکش بر جگرم

صورتت خاکی شده مرغک پر بسته ی من

آنچنانی که زمین خورده علمدار حرم

 


http://fupload.ir/images/nw4y0qxh7b4l855n17g.jpg

http://fupload.ir/images/grj63ib1q317sp87btu4.jpg

http://fupload.ir/images/i117u1o92snbaktldlk.jpg

http://fupload.ir/images/5egsaeugok1yieh76ar.jpg